دژپاد

صنعت قفسه بندی ایران در سال 1332 (هجری شمسی) توسط شادروان حاج محمد حسین جابرانصاری بنیان گذارده شد و در سال 1347 (هجری شمسی) شرکت دژپاد پایه گذاری شد. در سال1347تاسیس کارخانه دژپاد و سازماندهی جدید تولید سیستمهای قفسه بندی از طریق بکارگیری روشهای مهندسی.در سال1350 انتخاب محمد رضا جابر انصاری به عنوان مدیرعامل جدید و اخذ لیسانس از شرکت دکسیون انگلستان و بدنبال آن انتقال تکنولوژی ساخت محصولات..در سال1354 تقویت و توسعه فروش داخلی از طریق تاسیس فروشگاه ها و نمایندگیهای فروش سيستم های قفسه بندی در تهران و مراکز استانها.در سال1356 بهینه سازی سیستمهای تولیدی از طریق اتوماتیک کردن خطوط تولید از طریق تجهیز ماشین آلات رولفرم، پرسهای اتوماتیک و خط رنگ الکترو استاتیک مایع.1358انتخاب مهندس حمید جابر انصاری به عنوان مدیرعامل جدید همزمان با وضعیت ناپایدار کشور و رکود صنع...

محصولات